Kroatië Novigrad de kleine historische stad

Wanneer je in Istrië bent moet je zeker een bezoek aan Novigrad brengen. Novigrad ligt op 16 kilometer van Porec. Langs de kustweg rijd je er ongeveer 30 minuten over. 

De auto wordt geparkeerd buiten het centrum. Ook hier net als in alle andere plaatsen in Istrië betaald parkeren. De tarieven vallen alles zins mee. Vergeleken met de kapitalen die we in Nederland kwijt zijn is het hier een schijntje. We slenteren door Novigrad. Het plaatsje komt niet zo commercieel over als bijv Pula of Porec echter ook hier weer die vervelende restaurant runners.

Novigrad 

Novigrad is een kleine historische stad, pittoresk gelegen aan de zuidkust van de Zee van Novigrad, in een lange fjord. De oude kern ligt aan de noord-oost kant van de baai, tegen de heuvel, beschut door het oude fort (Fortica) en omgeven door de oude stadsmuren. De stad heeft in hoge mate haar middeleeuwse uiterlijk behouden. Novigrad wordt al bewoond sinds de Bronstijd. Op de plaats van het huidige fort bevonden zich ook de ruines van een stad uit de periode of the people of Libni die zich hier vestigden. Gedurende de Romeinse tijd bleven het fort en de nederzetting voortbestaan, ook nadat de Kroaten zich hier in de 7e eeuw definitief hadden gevestigd. Diverse historische overblijfselen, met name van kerken en delen van kerkmeubilair getuigen hiervan. Novigrad kreeg haar huidige naam ten tijde van het oude fort, aan het begin van de 13e eeuw. Het fort werd aan het eind van die eeuw herbouwd door de Krbava prinsen, de Kurjakovics, die Novigrad toen in bezit hadden. In de 14e eeuw viel het noordoostelijk deel van het huidige gebied Ravni Kotari onder de rechtsbevoegdheid van dit castrum (Castrum Novum). De vroegere naam van Novigrad is niet bekend. Van 1386 tot 1387 werden koningin Elizabeth en haar dochter Maria in dit fort gevangen gehouden. Elizabetha was de vrouw van Lodwick Angevin, koning van de Kroaten en Hongaren. Volgens de overlevering heeft koningin Elizabeth gedurende haar gevangenschap het gouden priestergewaad (planita) voor de kerk van Novigrad geborduurd. Datzelfde gewaad wordt nog steeds bewaard in de parochie-kerk van de Heilige Maria Novigrad. Elizabeth werd in Novigrad vermoord en Maria werd vrijgelaten. Na deze periode kwam Novigrad opnieuw in bezit van de Kurjakovics en in 1392 werd door burger-regent Butko Kurjakovic de kerk van de Heilige Katarina, die op dat moment behoorde tot het Franciskanen- klooster van de Bosnische vicarage . In 1409 kwam Novigrad onder bestuur van de Venetiaanse Republiek en in de 15e eeuw werd het het centrum van het district. Tengevolge van de Ottomaanse aanvallen aan het eind van de 15e en het begin van de 16e eeuw werd het voormalige fort van de Kurjakovics verstevigd, waarbij delen van het oudere castrum bewaard bleven. Gedurende de Ottomaanse aanwezigheid in deze regio, met Zadar, was het de enige stad in Noord-Dalmatie, waar het normale leven bleef doorgaan. In 1551 was Novigrad de stad waar de Kroatische grondwet werd vastgelegd. Deze wet was van toepassing “op het territorium van Kroatie tussen Knin en Nin”, zoals aan het begin van dat wetboek geschreven staat. Tegen het eind van de 17e eeuw, nadat de Ravni Kotari waren bevrijd van de Ottomanen, werd Novigrad opnieuw het administratieve centrum van de regio. Tegen het eind van de 18e eeuw zetelden hier de consuls van het Vaticaan en Oostenrijk. In 1811 werd het een community. Heden bestaat de community van Novigrad nog slechts uit drie plaatsen: Novigrad, Paljuv en Pridraga. De oostelijke stadsmuren met de “Grote Poort” zijn goed bewaard gebleven, in tegenstelling tot de westmuur. In het fort bevinden zich de overblijfselen van de kapel van St. Barbara, later Maria-Tenhemelopneming. Bij de toegang tot de haven van Novigrad staat een kleine kerk van St. Nicolaas uit 1800 en buiten de stadsmuren staat de Middeleeuwse kerk van St. Catherine met de overblijfselen van de Benedictijnse en Franciscanenkloosters. In 1500, werd op de funderingen van de oude kerk de nieuwe Mariakerk gebouwd en tegen het eind van de 19e eeuw, toen buiten de muren een nieuwe parochiekerk werd gebouwd, werd het een school. Daarin bevindt zich een brede culturele en historische collectie met meer dan 2000 objecten. In 1587 schonken de bewoners van het eiland Pag een kerk-klok aan Novigrad, die er nog altijd is. In de parochie-kerk vinden we een beeld van Onze Lieve Vrouwe uit de 16e eeuw. Vlak bij Novigrad ligt het dorp Pridraga met de oude kerk van St. Martin uit de 5e eeuw en de overblijfselen van de Kroatische kerk van St. Michael uit de 9e eeuw. Ondanks dat het architectonisch en cultureel erfgoed in de Burgeroorlog (1991-1995) flink werden beschadigd en weggeroofd, heeft de stad toch de sfeer van vroegere perioden behouden en is een groot deel van het cultureel erfgoed bewaard gebleven. Toch zal er een degelijke restauratie nodig zijn om de stad in haar oude glorie te herstellen. De zeeen van Novigrad en Karin staan bekend om hun grote vis-en schelpenrijkdom, (de mosselen van Novigrad zijn befaamd!). Tot het begin van de 20e eeuw trof men hier nog oesters aan en in vroeger tijden zijn er zelfs parels gevonden.

Bron: www.kroatie.nl