Nederland Friesland Gaasterland

Knipoog naar het Gaasterland kunstroute uit 2013

Voorjaar 2013 hadden wij een voorseizoen-plaats op camping de Waps in Oudemirdum in Friesland. Door de Stichting Kunstkring Gaasterland had een  fotoroute uitgezet door het prachtige landschap van Gaasterland in Zuid West Friesland.

Op markante plaatsen stonden 20 grote fotopanelen van 2 x 3 meter met foto’s rond het thema : “KNIPOOG NAAR GAASTERLAND”.

De route was opgedeeld in een A en B route. Route A (Oudemirdum – Balk – Sloten – Oudemirdum) en was ongeveer 25 kilometer en Route B (Oudemirdum – Mirns – Rijs – Oudemirdum) was ongeveer 15 kilometer.

Gaasterland :

Het Gaasterland ligt in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De streek is, anders dan het overwegend vlakke weidekarakter van Friesland, juist glooiend en bosrijk. Deze reliëfs heetten vroeger gaasten.Gaasterland hoort natuurlijk bij Friesland, maar toch ook weer niet. De zachte glooiingen, kliffen, uitgestrekte loofbossen pal aan de kust en verre vergezichten over het IJsselmeer doen on-Fries, soms zelfs on-Nederlands aan.Het zijn in de Saalien-ijstijd opgestuwde keileemruggen, overdekt met een laag zand. Vanwege de zandverstuivingen hier en elders in Nederland heeft Staatsbosbeheer het gebied rond 1900 beplant met bos. De keileemruggen waren een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en zijn dat nu nog voor het IJsselmeer.Een ervan is het Mirnser Klif (Murnser Klif). Het hoogste punt van Gaasterland is 12,70 meter boven NAP ten zuidwesten van Oudemirdum aan de rand van het Jolderenbos. Hier staat een luchtwachttoren; men heeft van hier uit een weids uitzicht over land en zee.In het Rijsterbos (Rysterbosk), eigendom van het It Fryske Gea, is een stenen overblijfsel gevonden van de trechterbekercultuur.

Een aantal plaatsen in het gebied zijn: Oudemirdum, Rijs, Balk, Sondel en Bakhuizen

Foto 1 bij boerderij Kleurrijk: Kleurrijk, boerderij voor wonen, werk en vertier is een initiatief van Hélène Thibaudier. Samen met de inzet van een enthousiaste groep professionals en vrijwilligers is het gelukt een plek te scheppen voor iedereen….. waar het eigene van mensen het uitgangspunt vormt, waar men zichzelf kan zijn. 
Er is respect voor mensen, dieren, natuur en alles daar omheen. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel. 

Fotograaf Henk Beeuwkes uit St Jacobiparochie

Speeltuin bij boerderij Kleurrijk
Foto 2 in het weiland. fotograaf Ellen Kriebel uit Balk
Foto 3 bij de Tuin bij de Wildernis in Sondel. De tuin is een bezoek waard. Fotograaf Annemarie Veltman uit Balk
Foto 4 op een kruispunt is van fotograaf Henk Beeuwkes uit St Jacobiparochie
Foto 6 bij de camping het Hop in Wijckel. Fotograaf Johan Rietberg uit Balk
We passeren Sloten waar we deze mooie Lemster aken en Skutjes kunnen vastleggen
Foto 9 Nynke Venema uit Tijnje
Foto 10 bij camping de Groning Fotograaf Wiebe Hazenberg uit Drachten
Foto 11 in Nijemirdum boven onze foto onder het kunstwerk van fotograaf Arjen Visser uit Nijemirdum
Foto 12 Fotograaf Reiny Bourgonje uit Heerenveen
Foto 14 langs het IJsselmeer fotograaf Henk Schalken uit Amsterdam
Foto 15 staat bij de ingang van de Mirnser Klif,
Het Mirnser Klif (Fries: Murnser Klif)
is een keileemrug in de Friese streek Gaasterland ten zuiden van de plaats Mirns (gemeente Gaasterland-Sloten). Het rif is ontstaan tijdens het Saalien door oprukkend landijs en vormde een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en thans nog tegen het water van het IJsselmeer. De gemiddelde hoogte is 2,50 meter boven NAP.
Foto 17 Fotograaf Martijn van Bachum en Nynke Smit uit Leeuwarden

Foto 20 bij de IJsboerderij de Bûterkamp, deze biedt echter meer dan heerlijk ambachtelijk roomijs. Wat dacht u van een spelletje klompengolf met collega’s vrienden of familie.

Daarnaast bieden ze ook arrangementen aan die bijvoorbeeld in het thema staan van de boerderij en het ijs maken. 

Fotograaf Tjitske van Marion uit Nagele