Nederland Landgoed Petrea Wapenveld

Wandeling van 7,5 kilometer over zandgrond en door het bos

In februari 2011 waren wij met onze vrienden Piet en Ria een weekendje weg naar Landgoed ’t Loo in Oldebroek op de Veluwe. Hier vandaan ligt op een 15 kilometer afstand Landgoed Petrea van het Geldersch landschap. Dit is één van de weinige gebieden waar in deze hoek van de Veluwe de honden deels los mogen lopen.

Vanaf de parkeerplaats aan de Wapenvenvelderzandweg in Wapenveld zijn er drie wandelroutes uitgezet. Gele route 1,5 km, rode route 6 km en gele/rode route 7,5 km. Wij kiezen voor de langste route die ons door het hele gebied voert

Landgoed Petrea Wapenveld :

het landgoed Petrea op de flanken van de Woldberg, ligt op overwegend voedselarme, droge zandgronden en bestaat vooral uit bos. in der loop der jaren is het uitgebreid tot een oppervlakte van 456 ha. Op het landgoed komen veel vogelsoorten voor die kenmerkend zijn voor naaldhout. Je vindt er de zwarte mees, kuifmees en het vuurgoudhaantje. Ook roofvogels als buizerd, havik, torenvalk en sperwers broeden er. In de bossen leven wilde zwijnen en reeën.

Bij de start van de wandeling loop je door het bos waar veel verschillende boomsoorten groeien. Je vindt er de ruwe berk, wintereik maar ook uitheemse soorten zo als de Amerikaanse eik, douglasspar, zilverspar en tamme kastanje.

Onderweg kom je de Witte berg tegen. Deze paraboolduin is gevormd in de laatste ijstijd. In de zeventiger jaren zijn de sparren op de Witte berg omgewaaid. Sindsdien is de Witte berg ingericht als heidegebied. in het heidegebied leven reptielen als zandhagedis en adder.

In de loop van de wandeling kom je een aantal leemkuilen tegen. Uit deze kuilen werd in vroegere tijden keileem gewonnen. Van de keileem werden stenen gebakken. In het Grieks noemt men stenen “petros” . Men vermoed dat de naam Petrea afkomstig is van het Griekse petros

Het is een natte winter geweest. Hierdoor zijn waarschijnlijk de bomen begroeid met mos

Op een bepaald gedeelte in het gebied mogen de honden loslopen. Er staat goed aangegeven waar de hond wel en waar niet de hond los mag.

Het bos wordt ook gebruikt voor houtvoorziening. Je waant je hier in Oostenrijk waar je zulke stapels regelmatig tegen komt.

Na afloop is het goed toeven in de warme bungalow bij de open haard. een kopje thee gaat er dan ook in.